טיפול פסיכולוגי

טיפול פסיכולוגיבדרך כלל כאשר אדם מרגיש תחושות מצוקה לא תמיד הוא חושב על טיפול פסיכולוגי. בכל זאת, ברוב המצבים יש צורך בעזרה מקצועית של פסיכולוג. להלן סיבות אפשריות ומצבים בעטיים בגללם אנשים פונים לעזרה ולסיוע:
א. תחושות בדידות וחוסר הנאה, גם במצבים בהם מתקיימים קשרים חברתיים.
ב. תחושות פגיעות וייאוש הנובעות מאירועי חיים שונים.
ג. קשיי הסתגלות, קונפליקטים ומתחים שהאדם מתקשה לשאת וגם להבין.
ד. קשיי תפקוד שונים המעיבים על התנהלות יומיומית תקינה – חרדה חברתית, תפקוד מיני וכו'.

מי צריך טיפול פסיכולוגי

היבט מרכזי וחשוב הנוגע לפנייה לטיפול פסיכולוגי נוגע לקושי הרב בהבנה והפנמה כי נדרש גורם זר, "גורם שלישי" שיסייע ויבהיר סוגיות עמומות ולא פתורות. בדומה לפנייה לרופא, הסימנים המעידים על בעיה קיימים כבר זמן מה. אולם, קיימת בקרבנו הנטייה שלא לראות או במקרים מסוימים לא להכיר בכך שהמצב הנוכחי אינו "תקין". פעמים רבות נדרש אירוע חיצוני שמאיץ את ההחלטה לפנות לפסיכולוג ולטיפול. נקודת מוצא נפוצה היא תחושת אכזבה ולעיתים בושה שמעוררת הפנייה לאיש מקצוע ואף תחושות חוסר יכולת שהאדם לא הצליח לפתור את הבעיות בכוחות עצמו. אין שוני בין טיפול פסיכולוגי בכרמיאל או במרכז הארץ.
השלב הראשון בטיפול מתאפיין בהיכרות ראשונית, התרשמות הדדית ואיסוף פרטים חשובים הקשורים לאדם ולרקע שלו, וזאת במטרה לגבש תמונה ראשונית של חיי המטופל וכן קביעת מטרות טיפוליות. חשוב להדגיש כי הליך הקבלה לטיפול משתנה ממטופל למטופל וזאת בהתאם לצרכים השונים העולים.

איך מתנהל טיפול פסיכולוגי

טיפול פסיכולוגי הינו סדרה של מפגשים בין שני אנשים, מטפל ומטופל, הנעשית מתוך הסכמה ובהתאם לחוזה טיפולי. קיימים סוגים שונים של טיפולים פסיכולוגים – זאת ובשל גישות טיפוליות ותיאוריות רבות, וכן התייחסות שונה כתלות לסוג הבעיה וההפרעה ממנה סובל המטופל. טיפול פסיכולוגי (טיפול נפשי, או פסיכותרפיה) מיועד לסייע במגוון רחב של בעיות רגשיות והתנהגותיות. בטיפול פסיכולוגי מתגבשות תובנות המאפשרות התבוננות חדשה, הפחתת מתחים ביסוס דרכי התמודדות יעילות יותר. ועל כן ריפוי איננו בהכרח העלמה או מיגור של תופעות, אלא גם קבלה והפנמה רגשית.הטיפול מושתת על קשר ואמון שנוצרים ומתגבשים בין מטפל ומטופל. יחסי אמון אלו מתבססים על כללי האתיקה מקצועית, כאשר בין היתר קיים דגש על שמירת דיסקרטיות ומתן כבוד הדדי.